2080 - Non-return valve for air vent valve
Non-return valve for air vent valve.

Code finish size box carton
2080 38 chrome 3/8”x3/8” 10
2080 3812 chrome 3/8”x1/2” 10
2080 12 chrome 1/2”x1/2” 10